Świat Bożego Narodzenia wypełnionych radością i miłością,
niosących spokój i odpoczynek.
Nowego Roku spełniającego wszelkie marzenia,
pełnego optymizmu, wiary, szczęścia i powodzenia
życzą
Dyrektor, Pracownicy i Uczestnicy
Powiatowego Ośrodka Wsparcia w Krasnobrodzie