Dyrektor – mgr Gabriela Przytuła

Zespół Wspierająco – Aktywizujący

  • pedagog
  • psycholog
  • pracownik socjalny
  • terapeuta/ terapeuci zajęciowi
  • fizjoterapeuta

Zespół Administracyjno – Księgowy

  • główny księgowy
  • referent
  • kierowca
  • konserwator