Powiatowy Ośrodek Wsparcia w Krasnobrodzie funkcjonuje od 1 października 2005 roku na podstawie uchwały Rady Powiatu w Zamościu z dnia 25 czerwca 2005, tym samym uzupełnił ofertę usług w sektorze Pomocy Społecznej.

Ośrodek jest placówką pobytu dziennego  o zasięgu lokalnym, obejmuje swoją działalnością teren powiatu zamojskiego. Posiada 30 miejsc statutowych przeznaczonych dla osób dorosłych, zarówno dla kobiet, jak i mężczyzn z zaburzeniami psychicznymi, w tym przewlekle psychicznie chorych, z niepełnosprawnością intelektualną oraz wykazujących inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych.

Celem jest podniesienie jakości życia osób, które wymagają oparcia społecznego ze względu na problemy związane z prawidłowym funkcjonowaniem w środowisku, a także powstrzymywanie marginalizacji społecznej.

Realizowane są zadania z zakresu zwiększania umiejętności interpersonalnych, rozwijania sprawności przez udział w różnych formach terapii indywidualnej i grupowej.

W Ośrodku prowadzone są zajęcia terapeutyczne w ramach poszczególnych pracowni: kulinarnej, umiejętności społecznych oraz przygotowania do życia, artystycznej, technicznej, aktywności ruchowej, ponadto prowadzone jest poradnictwo:

  • psychologiczne,
  • socjalne,
  • konsultacje lekarza psychiatry.

Ośrodek realizuje zadania w zakresie rehabilitacji społecznej i zawodowej, zmierzającej do ogólnego rozwoju i poprawy sprawności niezbędnych do prowadzenia przez osoby niepełnosprawne niezależnego, samodzielnego i aktywnego życia na miarę ich indywidualnych możliwości.

W ramach aktywizacji społecznej i kulturalnej organizowane są różnego rodzaju wycieczki krajoznawcze, stanowiące cenną lekcję z zakresu historii, geografii i przyrody. Wyjazdy do kina i teatru oraz aktywny odbiór sztuki  kształtują wrażliwość estetyczną, wdrażają do świadomego uczestnictwa w kulturze. Liczne spotkania integracyjne oraz cykliczne spotkania z rodzinami i opiekunami sprzyjają kształtowaniu pozytywnych relacji w ramach integracji ze środowiskiem lokalnym.

Uczestnicy mają możliwość rozwijania kreatywności oraz kształtowania umiejętności wyrażania siebie i swoich uczuć poprzez inscenizacje słowno – muzyczne. Te występy  uświetniają uroczystości, które odbywają się w Ośrodku.