W dniu dzisiejszym w naszym Ośrodku gościliśmy doradcę zawodowego Panią Agnieszkę Piętak-Faryna z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Lublinie, Wydziału Centrum Planowania Kariery Zawodowej,  filia w Zamościu. Tematem spotkania było planowanie kariery zawodowej. Omówione zostały formy wsparcia indywidualnego i grupowego.