Project Description

Sala ogólna jest miejscem spotkań wszystkich uczestników Ośrodka. Prowadzone są tu codzienne zebrania społeczności oraz realizowany trening umiejętności spędzania czasu wolnego. Podczas tego treningu uczestnicy mają możliwość rozwijania zainteresowań literaturą, audycjami radiowymi, telewizyjnymi oraz filmem. Doskonalą  umiejętność współpracy w zespole i zdrowej rywalizacji w trakcie wspólnych zabaw socjoterapeutycznych i gier planszowych. Rozwijają pamięć mechaniczną, logiczną, koncentrację i podzielność uwagi oraz aktywizują rozwój intelektualny i osobowy poprzez gry logiczne, krzyżówki, quizy, czy kalambury.

Ponadto w sali ogólnej prowadzone są również zajęcia pedagogiczne mające na celu korygowanie deficytów poprzez odpowiednie oddziaływania prowadzące do wszechstronnego rozwoju umysłowego, psychicznego i społecznego. W trakcie zajęć uczestnicy doskonalą   umiejętności w zakresie czytania, pisania, rozpoznawania i nazywania dni tygodnia, miesięcy, pór roku, odczytywania godzin na zegarze, liczenie, jak również orientację w przestrzeni i schemacie ciała. Usprawniają percepcję wzrokowo-ruchową oraz słuchową. Dodatkowo prowadzone jest poradnictwo indywidualne mające na celu kształtowanie postaw sprzyjających poprawie funkcjonowania w otoczeniu, uświadamianie celowości podejmowanych działań oraz usprawnianie sposobów komunikowania się w grupie.