Project Description

Pracownia umiejętności społecznych i przygotowania do życia realizuje zajęcia z zakresu nabywania i rozwijania kompetencji społecznych, w terapii podkreśla się rozwój takich cech osobowości uczestników, które ułatwiają przystosowanie do życia w otwartej społeczności. W pracowni uczestnicy mają do dyspozycji w pełni wyposażone dwa stanowiska komputerowe, dzięki czemu uczą się praktycznej obsługi komputera, poznają system operacyjny i najważniejsze jego programy (edytory tekstu, programy do grafiki komputerowej).  Poznają wirtualny świat Internetu, doskonalą umiejętność posługiwania się przeglądarką internetową i wyszukiwania określonych informacji. W wolnych chwilach korzystają z gier komputerowych, które rozwijają spostrzegawczość, refleks, koncentrację, a przy okazji ćwiczą umiejętności manualne.

Ponadto  prowadzone są  zajęcia krawieckie, które mają na celu  nabycie i doskonalenie umiejętności z zakresu szycia ręcznego, maszynowego, haftowania, czy szydełkowania. Uczestnicy utrwalają zasady prawidłowego i bezpiecznego posługiwania się narzędziami i przyborami krawieckimi. Zajęcia korzystnie wpływają na sprawność psychomotoryczną, poprawiają zdolność koncentracji uwagi, funkcjonowanie poznawcze, w tym zdolność planowania i organizowania, uczą cierpliwości, dokładności, rozwijają wyobraźnię i aktywność twórczą.