Project Description

W Pracowni Technicznej prowadzone są zajęcia mające na celu zapoznanie oraz nabycie umiejętności posługiwania się różnymi technikami obróbki drewna (wycinanie, czyszczenie papierem ściernym, sklejanie i łączenie elementów ze sklejki drewnianej i drewna), a także wykonanie i ozdabianie przedmiotów drewnianych, tj. ramki na zdjęcia, półki, kwiaty, świeczniki, zabawki oraz naukę i doskonalenie umiejętności wypalania w drewnie.

Jednocześnie kształtowane są umiejętności wytwarzania przedmiotów codziennego użytku, ozdób okazjonalnych oraz dekoracji. Podczas tych zajęć Uczestnicy utrwalają zasady prawidłowego i bezpiecznego posługiwania się  narzędziami zgodnie z ich przeznaczeniem – dłuto, wypalarka, ściski stolarskie, kątowniki, pilniki itp.