Project Description

W pracowni artystycznej uczestnicy poznają różne materiały oraz techniki plastyczne. Poprzez wykonywanie prac rozwijana jest wyobraźnia i kształtowane poczucie estetyki i wrażliwości na piękno.  Rozwijana jest samodzielność oraz wiara we własną użyteczność. Zajęcia mają na celu doskonalenie sprawności manualnej, ćwiczenie koordynacji wzrokowo-ruchowej. Wykonywane prace charakteryzują się różnorodnością zastosowanych technik. między innymi: papieroplastyka, malowanie na szkle, dekorowanie przedmiotów techniką decoupage. Stopień trudności i zaawansowania prac jest uzależniony od indywidualnych umiejętności każdego uczestnika.

W ramach pracowni prowadzone są również zajęcia z zakresu pielęgnacji zieleni. Poprzez wykonywanie tych prac uczestnicy mają zapewniony stały kontakt z przyrodą, co stwarza warunki do uwrażliwienia na jej piękno i czerpania radości z obcowania z nią. Podopieczni rozwijają umiejętności ogrodnicze poprzez podlewanie, nawożenie i przesadzanie roślin doniczkowych oraz dbałość o ogólną estetykę otoczenia.