Project Description

Zadaniem Pracowni Aktywności Ruchowej jest podnoszenie ogólnej sprawności oraz rozwijanie zdolności motorycznych i koordynacji wzrokowo-ruchowej. Pracownia wyposażona jest w niezbędny sprzęt zarówno rehabilitacyjny, jak i rekreacyjny. Uczestnicy mają do dyspozycji bieżnię, rower stacjonarny, orbitrek, stepper, atlas i ławki do ćwiczeń siłowych. Zajęcia w tej pracowni obejmują ćwiczenia grupowe ogólnousprawniające oraz indywidualne dostosowane do potrzeb i możliwości uczestników. Zajęciach relaksacyjne pozwalają na rozładowanie emocji, rozluźnienie i odprężenie. Fitness i zajęcia choreoterapeutyczne kształtują poczucie rytmu i ekspresję twórczą. Lokalizacja Ośrodka sprzyja rozbudzaniu zainteresowań i postaw rekreacyjnych, co realizowane jest poprzez spacery i marsze nordic walking. Zwieńczeniem naszych wysiłków i trudów są dyplomy i medale zdobywane na zawodach sportowych.