Korzystając ze sprzyjającej pogody oraz obfitości roztoczańskich lasów, wybraliśmy się na grzyby.