Project Description

Głównym celem pracowni kulinarnej jest rozwijanie zaradności i samodzielności życiowej. Podczas zajęć realizowany jest trening kulinarny, który ma na celu nabywanie oraz doskonalenie umiejętności przygotowania posiłków o różnym stopniu trudności. Uczestnicy wykonują wstępną obróbkę  owoców i warzyw  oraz uczą się przygotowywać z nich przetwory. Zapoznają się z przepisami i technikami pieczenia ciast. Poznają kuchnię regionalną oraz tajniki kuchni z różnych zakątków świata. Uczą się estetycznego nakrywania do stołu, dekoracji potraw oraz zasad zachowania się przy stole podczas spożywania posiłku. Zajęcia pracowni kulinarnej  to także planowanie oraz zakup produktów zgodnie z ustalonym jadłospisem. Ponadto realizowany jest też trening umiejętności praktycznych w ramach którego uczestnicy nabywają umiejętności bezpiecznego posługiwania się sprzętem AGD. To także kształtowanie nawyku porządkowania miejsca pracy, otoczenia i dbanie o czystość pracowni kulinarnej. Prowadzone z uczestnikami treningi rozwijają cierpliwość, samodzielność i wytrwałość oraz kształtują cechy pożądane w relacjach społecznych, takie jak współpraca i odpowiedzialność.